POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

I Forum Zakażeń

W tym roku 16 światowy Kongres - World Federation For Hospital Sterilization Sciences i AFS (Francuskie Stowarzyszenie Sterylizacji) odbył się we Francji w Lille, w dniach 7 – 10 października.

Do tego przepięknego miasta w północnej Francji zjechało 1300 uczestników z 50 krajów, ze wszystkich kontynentów. Kongres rozpoczął się 7 października od Walnego Zjazdu Delegatów, a było o czym dyskutować. W kwietniu tego roku nastąpiła poważna zmiana. Dawna organizacja World Forum for Hospital Sterile Supply, została przekształcona w World Federation for Hospital Sterilization Sciences. Rejestracja nowej organizacji nastąpiła w Kwietniu w Szwajcarii , zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju, jako organizacja non profit. Do tamtejszego banku zostały przeniesione wszystkie fundusze należące do poprzedniej organizacji. Podczas Walnego Zjazdu delegaci przegłosowali statut, budżet, sprawozdania członków zarządu (EC) oraz plany na najbliższy rok. Dzięki temu, że mam zaszczyt być członkiem zarządu (EC) w tak kluczowym momencie, zostałam automatycznie członkiem założycielem nowej organizacji, nad której powstaniem pracowaliśmy w Lille w grudniu ubiegłego roku. Nowa organizacja zachowała przede wszystkim dawne logo i skrót, ale pod znanymi wszystkim literami WFHSS kryją się inne słowa (powyżej). Organizacja będzie od tej pory działała transparentnie i demokratycznie, a wydatki będą skrupulatnie kontrolowane.

Doroczne światowe kongresy, będą kontynuować tradycje starej organizacji na trochę odmiennych zasadach. Dokonano wyboru kolejnego gospodarza kongresu: w 2017 roku pojedziemy do Fuldy w Niemczech. 

Oficjalne otwarcie kongresu odbyło się w murach muzeum sztuki Le Palais des  Beaux-Arts de Lille. W tak świetnym otoczeniu nie mogło być inaczej jak podniośle.  Kongres otworzyła prezes WFHSS –  dr Christine Denis z Francji. Gości powitał również prezes Francuskiego Stowarzyszenia Sterylizacji – dr Christophe Lambert oraz znany nam prof. Dominique Goullet. 

Następnego dnia rozpoczęła się część naukowa Kongresu. Pierwszy mówca  Bart van Oost z Holandii, przedstawił w jaki sposób zastosowano narzędzia do oddziaływania i optymalizacji procesu sterylizacji zwanego Six Sigma. Dzięki zastosowaniu Six Sigma, uzyskano redukcję błędów w CS, podczas 3 miesięcy wdrażania projektu o 75%.

A oto część z omawianych tematów:

Ryzyko zarządzania – S. Magnin (Francja), Parametry krytyczne , zwalnianie parametryczne i nadzór nad sterylizacją parową – D. Goulleet (Francja), Testy biologiczne rola w wyposażeniu i monitorowaniu -  P. Laranjeira (Brazylia). Prof. Axel Kramer (Niemcy) mówił  o roli pacjenta w zespole multidyscyplinarnym : pacjent jest zainteresowany, otwarty i chce uczestniczyć w ochronie i prewencji zakażeń szpitalnych! Szwajcarzy przedstawiali analizę  kontroli „zamknięcia” kontenerów w trzech szpitalach. Richard Assaker z Francji(Lille) opisywał metodę planowania i tworzenia implantów kręgosłupa w technice 3D na podstawie CT pacjenta. Implant jest drukowany z poly ethero ketonu ketonu (PEKK). Sterylizację plazmą kwasu nadoctowego (PAA) – zupełnie nową metoda sterylizacji wynaleziona w Japonii omówił – Hiroshi Kobayashi (Japonia).  

Wiele miejsca poświęcono reprocesowaniu endoskopów giętkich oraz ich przechowywaniu w specjalnych szafach.

Były także dyskutowane problemy epidemiologiczne, mikrobiologiczne i ekologiczne np. jak pogodzić oddziaływanie sterylizacji nadtlenkiem wodoru na środowisko a ISO EN 13485 .   

Nie pominięto edukacji. Jako członek zarządu ds. edukacji (education officer) prowadziłam sesję poświęconą tej tematyce. Julie Lefebvre z Francji przedstawiła program e-learning wdrożony w szpitalu w Strasburgu. Wydaje mi się, że nadszedł już czas, żebyśmy również i my stworzyli platformę e-learning, mającą na celu sprawdzanie wiedzy naszych pracowników oraz ich ustawiczne kształcenie.

Ostatniego dnia po zakończeniu sesji naukowej rozpoczęła się ceremonia zamknięcia kongresu. Ale zanim flaga WFHSS została przekazana Australii , wręczono nagrody za najlepsze e-postery oraz najlepszą prezentację.  Może w przyszłym roku ktoś z członków naszego Stowarzyszenia zdecyduje się na przygotowanie e-posteru lub prezentacji? 

Podczas Kongresu nie zabrakło uroczystej kolacji, która była przygotowana w średniowiecznym zamku z XIV wieku, koło Lille. W tańcach prym wiodły młode Brazylijki i pewien  uroczy Japończyk w japonkach. Jednak otwarcia dokonała Wasza skromna przedstawicielka.

Kongresowi towarzyszyła wystawa. Do Lille przyjechało ponad 90 firm. Platynowymi sponsorami byli: Anios i Getinge. Złotymi:  ASP, Human Meditec, fMatachana, Steris. Srebrnymi: Acteon, Amcor, B.Braun, Belimed, Dr Weigert, Ecolab, Halvard, Medivators, MMM, Miele, Olympus, Stericol, Sterisheet. Brązowymi : 3M, Cisa, KLS Martin, PMS. Wśród wystawców była jedna polska firma – SMS z Warszawy. Miło było Was spotkać. Bez naszych sponsorów ten kongres na pewno nie miałby takiej oprawy.   

Dr Christine Denis - prezes WFHSS pożegnała uczestników Kongresu na rok, a potem już tylko Australia i kangury. 

Teresa Salińska

WFHSS EC Member - Education Officer

Galeria