POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

I Forum Zakażeń

W dniu 15.10.2015 w Olsztynie odbyła się konferencja - Blok Operacyjny we współpracy z Centralną Sterylizatornią Konferencja została zorganizowane przez Komisję do Spraw Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Komisję do Spraw Kształcenia Podyplomowego przy OIPiP w Olsztynie. Konferencje wsparły merytorycznie, dzieląc się swoją wiedzą, trzy firmy 3M POLAND, MEDIA-MED , SCHÖLKE.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i była zorganizowane w formie wykładowej. Wykłady poprowadzili: Pan Sławomir Muzioł firma 3M Poland, który w pierwszej części omówił szeroko nowoczesne metody minimalizacji ryzyka zakażenia miejsca operowanego. Następnie Pan Radosław Falkiewicz z firmy Media- Med prowadził wykład na temat mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego i przedstawiał nowoczesne rozwiązania tego problemu .Kolejny wykład dotyczył reprocesowania instrumentarium chirurgicznego i endoskopów oraz najnowszych standardów związanych z reprocesowaniem i poprowadził go Pan Łukasz Bartkowski z firmy Schölke. Ostatni wykład dotyczył nowoczesnych metod monitorowania procesów sterylizacji i poprowadzony został w pierwszej części przez Panią Małgorzatę Nowicką z PSSM , która omówiła aspekty prawne kontroli procesów sterylizacji oraz związane z nimi praktyki sterylizacyjne a następnie Pan Sławomir Muzioł z Firmy 3M Poland, omówił nowe kierunki rozwoju w metodach monitorowania procesów sterylizacji.

W Konferencji udział wzięli Pielęgniarki Centralnych Sterylizatorni, Bloków Operacyjnych.