Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Studium Prawa Europejskiego, które jest organizatorek kursu dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych (bez limitu czasowego*) w formie e-learning za kwotę 365,31 zł brutto w ilości godzin 35 NIE DAJE UPRAWNIEŃ WYMAGANYCH ZAPISEM TARYFIKATORA ZAWODÓW MEDYCZNYCH. Program tego kursu nie jest zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Organizatorzy kursu rozsyłają zaproszenia do dyrekcji placówek medycznych kusząc ceną i gwarantują, że Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622). Należy ten kurs e-learning traktować jako doskonalące kształcenie zawodowe, tak naprawdę nie dające żadnych uprawnień.