POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Oczekujemy zajęcia stanowiska w sprawie dyskryminacji pracowników sektora dekontaminacji wyrobów medycznych.

Zrzucanie  odpowiedzialności konkretnie w tej kwestii, na kierowników podmiotów leczniczych jest niedopuszczalne, ponieważ weryfikacje 

opierane są na podstawie wytycznych otrzymanych od Państwa.

Dlatego  oczekujemy  zajęcia wiążącego stanowiska dotyczącego przyznania jednorazowego dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości 5000zł,

dla osób które w czasie pandemii w ramach swoich obowiązków zawodowych zarówno w strukturach szpitala jak i  w jednostkach poza szpitalnych ,

wykonywały dekontaminację wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej od zleceniodawców będących szpitalami I,II  i III zabezpieczenia.

 

 z poważaniem

 Prezes Zarządu

 Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

 

Odpowiedź MZ


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie (ESCL)

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie

Nasza koleżanka potrzebuje naszej pomocy