POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

W związku z licznymi zapytaniami o obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych typ E u pracownika Centralnej Sterylizatorni informuje, że kwestie te reguluje akt prawny:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W §6

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1) na stanowisku eksploatacji.

2) na stanowisku dozoru.

W Załączniku nr 1

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji w pkt. 1). kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne, gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

w pkt. 2). sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,

w pkt. 3). turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,

w pkt. 4). przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.

Podsumowując.

Pracownik Centralnej Sterylizatorni, która jest wyposażona w urządzenia o moc 50kW i więcej, powinien bezwzględnie posiadać potwierdzone świadectwo kwalifikacyjne typ E, a osoba nadzorująca pracę eksploatacyjne tych urządzeń dodatkowo świadectwo kwalifikacyjne typu D.

 

Prezes Zarządu Polskiego

Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Dorota Kudzia Karwowska


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie (ESCL)

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie

Odpowiedz na zadane pytania