POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Akademia Humianistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - kurs kwalifikacyjny dla kierowników Warszawa

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna zaprasza na kurs kwalifikacyjny
dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących
wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych
oraz innych podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych

Planowany czas trwania kursu:
luty 2016 r. – czerwiec 2016 r.
miejsce kursu WARSZAWA 

Zaproszenie

Karta zgłoszenia