Akademia Humianistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - kurs kwalifikacyjny dla kierowników Warszawa

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna zaprasza na kurs kwalifikacyjny
dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących
wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych
oraz innych podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych

Planowany czas trwania kursu:
luty 2016 r. – czerwiec 2016 r.
miejsce kursu WARSZAWA 

Zaproszenie

Karta zgłoszenia