POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Podziękowania dla uczestników XXVI zjazdu PSSM

Wszystkim uczestnikom XXVI zjazdu PSSM (14-16 maj 2018)

serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami w Łodzi.

Zarząd PSSM

Kursy kwalifikacyjne dla pracowników i kierowników centralnych sterylizatorni

Oferta skierowana jest do wszystkich instytucji publicznych i niepublicznych zatrudniających pracownikow zajmujących się profesjonalnie reprocesowaniem sprzętu medycznego.

Oferta