POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Podziękowania dla uczestników XXVI zjazdu PSSM

Wszystkim uczestnikom XXVI zjazdu PSSM (14-16 maj 2018)

serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami w Łodzi.

Zarząd PSSM

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych (edycja IV)

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KIEROWNIKÓW CENTRALNYCH STERYLIZATORNI I OSÓB NADZORUJĄCYCH WYTWARZANIESTERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH ORAZ INNYCH ZAKŁADACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH (EDYCJA IV)

Ogłoszenie