Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych (edycja IV)

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KIEROWNIKÓW CENTRALNYCH STERYLIZATORNI I OSÓB NADZORUJĄCYCH WYTWARZANIESTERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH ORAZ INNYCH ZAKŁADACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH (EDYCJA IV)

Ogłoszenie