POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych... - Poznań

Szanowni Państwo,
kolejny raz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu podejmuje działania zmierzające do zorganizowania Kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych. Planujemy przeprowadzenie kursu w systemie hybrydowym co oznacza, że zajęcia teoretyczne – 287 godzin – realizowane będą podczas zajęć online – piątek- sobota- niedziela plus konsultacje stacjonarne w wybrane dni. Natomiast zajęcia praktyczne – 40 godzin dydaktycznych – w CS w Poznaniu.

Miejsce: Poznań

Termin: 13.01.2023r. - 10.06.2023r.

Zaproszenie Kwestionariusz osobowy

Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie (ESCL)

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie