POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Kurs w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji

Kurs I0 w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji.

Koszt 1700zł - możliwość rozbicia na dwie płatności

Warunek rozpoczęcia kursu - Grupa minimum 20 osób

Zajęcia teoretyczne - na platformie ZOOM (od piątku do niedzieli);

Zajęcia praktyczne - w placówkach w miejscu zamieszkania

uczestnika, rekomendowanych przez organizatora kursu lub w dwóch

placówkach medycznych w Warszawie.

 

Kurs II0 dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób

nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Koszt 3800zł - możliwość rozbicia na trzy płatności

Warunek rozpoczęcia kursu - Grupa minimum 20 osób

Zajęcia teoretyczne - na platformie ZOOM (od piątku do niedzieli);

Zajęcia praktyczne - w placówkach w miejscu zamieszkania

uczestnika, rekomendowanych przez organizatora kursu lub w dwóch

placówkach medycznych w Warszawie.


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Epidemiologii i Higieny

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie

Odpowiedzi na zadawane pytania