POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Adaptacja nowozatrudnionego pracownika

Pytanie Proszę o pomoc potrzebuję do akredytacji program adaptacji nowoprzyjętego pracownika centralnej sterylizacji.

 

Pytanie

Pytanie Proszę o pomoc potrzebuję do akredytacji program adaptacji nowoprzyjętego pracownika centralnej sterylizacji.

ODPOWIEDŹ