POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

 

Drukowanie cyklu w części sterylnej z dokumentacją

Mam sterylizator parowy w podręcznej sterylizatornii przy bloku operacyjnym. Podzielona jest ona na część brudną i czystą. Drukarka drukuje cykl na części sterylnej i tam też jest dokumentacja cyklów. Czy to jest dopuszczalne?

 

Pytanie z dnia 25.03.2013.

Mam sterylizator parowy w podręcznej sterylizatornii przy bloku operacyjnym. Podzielona jest ona na część brudną i czystą. Drukarka drukuje cykl na części sterylnej i tam też jest dokumentacja cyklów. Czy to jest dopuszczalne?

Odpowiedź

Sterylizatornia to zespół pomieszczeń z trzema strefami i dwiema barierami higieniczno-sanitarnymi (barierą dezynfekcji i barierą sterylizacji). Sterylizatornia Centralna duża czy mała (jak opisano w pytaniu), to dodatkowo miejsce scentralizowanego sterylizowania dla określonego celu, określonych wyrobów medycznych. Najbardziej rozbudowana strefa znajdująca się za „barierą sterylizacji" to następujący zespół pomieszczeń:

• pomieszczenie rozładunku sterylizatorów i oceny prawidłowości procesu sterylizacji

• pomieszczenie czasowego magazynowania pakietów sterylnych

• pomieszczenie dystrybucji

• pomieszczenie ekspedycji

Owo rozbudowanie może być również ograniczone do jednego pomieszczenia z przedsionkiem/śluzą. Opisane rozwiązania architektoniczno-technologiczne, jak i inne rozwiązania pośrednie, mogą być miejscem oceny i dokumentowania cykli, a w pewnym sensie nawet muszą. Przyjęte rozwiązania (jakość budowlana, wentylacyjna itd.) w każdym z systemów dają różne korzyści i niosą ze sobą różne możliwości – lub nie, np.; długie w czasie magazynowanie, wyznaczanie długich w czasie terminów ważności po sterylizacyjnej itd.. Korzyści i potrzeby tłumaczą zróżnicowanie rozwiązań. Drukowanie dokumentacji na części sterylnej jest również prawidłowe (nie jej magazynowanie), przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych dla danej C.S. rygorów („czysta" dokumentacja- czyste powierzchnie zewnętrzne pakietów i powierzchnie pionowe oraz poziome pomieszczenia!!).

Barbara Waszak