POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Podziękowania dla uczestników XXVI zjazdu PSSM

Wszystkim uczestnikom XXVI zjazdu PSSM (14-16 maj 2018)

serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami w Łodzi.

Zarząd PSSM

Problem użytkowania i sterylizacji dawkomierzy PI-01 pierścionkowych termoluminescencyjnych stosowanych na Bloku Operacyjnym przez operatorów

Problem użytkowania i sterylizacji dawkomierzy PI-01 pierścionkowych termoluminescencyjnych stosowanych na Bloku Operacyjnym przez operatorów. Z jednej strony zasada przygotowania rąk do czynności wykonywanych podczas świadczeń medycznych (zakaz noszenia wszelkiej biżuterii) a tu pierścionki na palce do pomiarów dawek Rtg., które używane są wielokrotnie w ciągu dnia.

Odpowiedź