POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Podziękowania dla uczestników XXVI zjazdu PSSM

Wszystkim uczestnikom XXVI zjazdu PSSM (14-16 maj 2018)

serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami w Łodzi.

Zarząd PSSM

Dotyczy wykonywania testów biologicznych przyrządem testowym PCD ATTEST 1296/F firmy 3M

Dotyczy wykonywania testów biologicznych przyrządem testowym PCD ATTEST 1296/F firmy 3M. Czy wykonując kontrolę biologiczną autoklawu po awarii czy kompleksowym przeglądzie technicznym w/w testem (wynik testu kwalifikuje autoklaw do pracy) należy pakiet testowy włożyć do komory autoklawu wypełnionej materiałem czy podobnie jak test Bowie-Dick’a wykonać w pustej komorze?

Odpowiedź