POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy pakowanie konkretnego pakietu w materiał opakowaniowy różnego rodzaju, czyli w warstwę papieru i warstwę włókniny jest postępowaniem nieprawidłowym?

Czy pakowanie konkretnego pakietu w materiał opakowaniowy różnego rodzaju, czyli w warstwę papieru i warstwę włókniny jest postępowaniem nieprawidłowym? Odpowiedź