POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Podziękowania dla uczestników XXVI zjazdu PSSM

Wszystkim uczestnikom XXVI zjazdu PSSM (14-16 maj 2018)

serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami w Łodzi.

Zarząd PSSM

Czy pakowanie konkretnego pakietu w materiał opakowaniowy różnego rodzaju, czyli w warstwę papieru i warstwę włókniny jest postępowaniem nieprawidłowym?

Czy pakowanie konkretnego pakietu w materiał opakowaniowy różnego rodzaju, czyli w warstwę papieru i warstwę włókniny jest postępowaniem nieprawidłowym? Odpowiedź