POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy można umieszczać gaziki bądź inny materiał opatrunkowy w zestawach narzędziowych?

Czy można umieszczać gaziki bądź inny materiał opatrunkowy w zestawach narzędziowych? (np. dużych zest. ortopedycznych, brzusznych, lub małych np. do szycia w miskach nerkowatych - plastikowych)?

Odpowiedź