POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Podziękowania dla uczestników XXVI zjazdu PSSM

Wszystkim uczestnikom XXVI zjazdu PSSM (14-16 maj 2018)

serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami w Łodzi.

Zarząd PSSM

Czy w sterylizatorze parowym można sterylizować narzędzia lite typu nożyczki, pęsety w temperaturze 121 OC - 20 minut w jednym wsadzie z innym sprzętem medycznym (laparoskopia) dla którego producent określił sterylizację w wymienionej temperaturze?

Czy w sterylizatorze parowym można sterylizować narzędzia lite typu nożyczki, pęsety w temperaturze 121 OC - 20 minut w jednym wsadzie z innym sprzętem medycznym (laparoskopia) dla którego producent określił sterylizację w wymienionej temperaturze. Moje pytanie wynika z potrzeby uzupełnienia minimalnej ilości załadunku dla jednego cyklu - oddział oddaje do sterylizacji jeden zestaw do laparoskopii - wymagamy aby załadunek komory wynosił minimum 1/6 wsadu (na wyposażeniu mamy sterylizatory 2 jednostkowe).

Opdowiedź