POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy w sterylizatorze parowym można sterylizować narzędzia lite typu nożyczki, pęsety w temperaturze 121 OC - 20 minut w jednym wsadzie z innym sprzętem medycznym (laparoskopia) dla którego producent określił sterylizację w wymienionej temperaturze?

Czy w sterylizatorze parowym można sterylizować narzędzia lite typu nożyczki, pęsety w temperaturze 121 OC - 20 minut w jednym wsadzie z innym sprzętem medycznym (laparoskopia) dla którego producent określił sterylizację w wymienionej temperaturze. Moje pytanie wynika z potrzeby uzupełnienia minimalnej ilości załadunku dla jednego cyklu - oddział oddaje do sterylizacji jeden zestaw do laparoskopii - wymagamy aby załadunek komory wynosił minimum 1/6 wsadu (na wyposażeniu mamy sterylizatory 2 jednostkowe).

Opdowiedź