POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy jest wymóg prawny mówiący o tym, że wózki transportowe materiału sterylnego i skażonego, które należą do Centralnej Sterylizatorni znajdującej się na terenie szpitala (ten sam budynek, inny segment) muszą być myte przy użyciu myjni dezynfektora ręczne

Czy jest wymóg prawny mówiący o tym, że wózki transportowe materiału sterylnego i skażonego, które należą do Centralnej Sterylizatorni znajdującej się na terenie szpitala (ten sam budynek, inny segment) muszą być myte przy użyciu myjni dezynfektora ręcznego (ciśnieniowego)? Czy wystarczy ręczna dezynfekcja w pomieszczeniu do tego wyznaczonym?

Odpowiedź