POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy sporządzany roztwór 35% formaldehydu i rozlewany do butelek przez naszą aptekę szpitalna do wykorzystania w procesie sterylizacji niskotemperaturowej powinien posiadać potwierdzenie, iż jest to preparat biobójczy.

Czy sporządzany roztwór 35% formaldehydu i rozlewany do butelek przez naszą aptekę szpitalna do wykorzystania w procesie sterylizacji niskotemperaturowej powinien posiadać potwierdzenie, iż jest to preparat biobójczy.

 Odpowiedź