POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Kto powinien przeprowadzić dezynfekcję wstępną narzędzi po ich wykorzystaniu na bloku operacyjnym po zakończonych zabiegach? Jaką metodę powinien zastosować?

Kto powinien przeprowadzić dezynfekcję wstępną narzędzi po ich wykorzystaniu na bloku operacyjnym po zakończo-nych zabiegach /sanitariusz, instrumentariuszka/? Jaką metodę powinien zastosować – czy wystarczające jest tylko spłukanie zanieczyszczeń organicznych? Czy program szczegółowy specjalizacji operacyjnej zawiera elementy dotyczące dezynfekcji wstępnej i czy słuchacze po jego ukończeniu posiadają takie umiejętności?

Odpowiedź