POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Czy do kontroli procesu w komorze dezynfekcyjnej można stosować Sporal A lub Sporal S, a jeśli nie, to co innego należałoby zastosować?

Czy do kontroli procesu w komorze dezynfekcyjnej można stosować Sporal A lub Sporal S, a jeśli nie, to co innego należałoby zastosować?

Odpowiedź