POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Podziękowania dla uczestników XXVI zjazdu PSSM

Wszystkim uczestnikom XXVI zjazdu PSSM (14-16 maj 2018)

serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami w Łodzi.

Zarząd PSSM

Czy istnieją procedury mówiące o sposobie przeprowadzenia kontroli endoskopów?

Czy istnieją procedury mówiące o sposobie przeprowadzenia kontroli endoskopów, o jej częstotliwości; czy istnieją wytyczne (np. europejskie) mówiące o sposobie prowadzenia takiej kontroli?

Odpowiedź