POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Czy istnieją procedury mówiące o sposobie przeprowadzenia kontroli endoskopów?

Czy istnieją procedury mówiące o sposobie przeprowadzenia kontroli endoskopów, o jej częstotliwości; czy istnieją wytyczne (np. europejskie) mówiące o sposobie prowadzenia takiej kontroli?

Odpowiedź