POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Opinia w sprawie zamierzonego użycia gastroskopu, zamiast kolonoskopu, do wykonania badania kolonoskopii

Zwracam się z prośbą o opinię w sprawie zamierzonego użycia gastroskopu, zamiast kolonoskopu, do wykonania badania kolonoskopii. Lekarz wykonujący badania twierdzi, że producent sprzętu endoskopowego (serwis) dopuszcza takie praktyki. Stwierdza również, że bywa to uzasadnione trudnymi warunkami bada-nia/zabiegu i koniecznością pilnej interwencji medycznej/diagnostycznej. Wg oceny lekarza, dekontaminacja obu urządzeń po użyciu odbywa się w takich samych warunkach, przy uży-ciu tych samych myjni do endoskopów. Czy są przepisy zezwalają-ce na zamierzone użycie gastroskopu, zamiast kolonoskopu? Co z gwarancją sprzętu? Czy wolno rutynowo te urządzenia stosować zamiennie do badań diagnostycznych? Proszę o wspólne stanowisko ekspertów i serwisu urządzeń.

Odpowiedź