POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy wskaźniki typu 1 (etykiety) powinny odbarwiać się również trwale, wyraźnie i jednoznacznie jak pozostałe testy chemiczne?

Czy wskaźniki typu 1 (etykiety) powinny odbarwiać się również trwale, wyraźnie i jednoznacznie jak pozostałe testy chemiczne czy tylko dają nam one informację wizualną, iż pakiet został poddany procesowi sterylizacji?

Odpowiedź