POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Na nowych narzędziach, po wykonaniu pierwszych procesów de-kontaminacji wystąpiły rdzawe plamy w miejscach grawerowania fabrycznego numerów katalogowych i innych oznaczeń

Na nowych narzędziach, po wykonaniu pierwszych procesów de-kontaminacji wystąpiły rdzawe plamy w miejscach grawerowania fabrycznego numerów katalogowych i innych oznaczeń. Dystrybu-tor narzędzi po analizie procesu technologicznego w Centralnej Sterylizatorni uznał, że nie ma do niego zastrzeżeń. Zalecił jedynie zmianę preparatu Viruton do wstępnej dezynfekcji narzędzi w Głównym Bloku Operacyjnym. Mimo zastosowania się do zaleceń nie uzyskaliśmy poprawy jakości narzędzi, w dalszym ciągu po ste-rylizacji w okolicy grawerowanej występuje barwny nalot. Proszę o informację, czy jest to korozja czy inny rodzaj zmiany, a także co może być przyczyną jej wystąpienia i jakie działania pre-wencyjne wdrożyć, aby zapobiegać uszkodzeniom narzędzi.

Odpowiedź