Kto powinien przeprowadzić dezynfekcję wstępną narzędzi po ich wykorzystaniu na bloku operacyjnym po zakończo-nych zabiegach /sanitariusz, instrumentariuszka/? Jaką metodę powinien zastosować – czy wystarczające jest tylko spłukanie zanieczyszczeń organicznych? Czy program szczegółowy specjalizacji operacyjnej zawiera elementy dotyczące dezynfekcji wstępnej i czy słuchacze po jego ukończeniu posiadają takie umiejętności?

Odpowiedź