POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy istnieją normy określające ilu pracowników powinno być zatrudnionych w Centralnej Sterylizatorni?  

 

PYTANIE  
Czy istnieją normy określające ilu pracowników powinno być zatrudnionych w Centralnej Sterylizatorni?  

ODPOWIEDŹ 1  
Konsultacja w temacie „Zatrudnienie w CS” 
Wielkość zatrudnienia w C.S. jest w szczególności zależna od:  
1.  wielkości zadań – jaka ilość sprzętu jest reprocesowana 
2.  rodzaju zadań – jak skomplikowany  w swej geometrii i konstrukcji  jest sprzęt reprocesowany
3.  zadań dodatkowych – ile innych zadań niż reprocesowanie (ponowna sterylizacja) wykonuje dana C.S. 
4.  technologii i techniki dostępnej w danej C.S. (zależność w wielkościach procesów manualnych i maszynowych)

Kierownik C.S. przygotowuje uzasadnienie do proponowanej wielkości zatrudnienia, może powołać się na treść opracowania „Element Funkcjonalny Obiektów Służby Zdrowia – Centralna Sterylizatornia” – opracowanie zlecone przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej którego autorem jest Stanisław Urbański a przewodniczącym komisji weryfikacyjnej i zatwierdzającej A. Chwalibogowski. Opracowanie było rozesłane wg rozdzielnika również do Głównego Inspektora Sanitarnego 22.06.1988. W opracowaniu wielkość zatrudnienia odniesiono do wielkości szpitala, oraz ilości stanowisk pracy określonej w przytoczonym „Elemencie funkcjonalnym” 
 

 

201-360 łóżek

361-550 łóżek

551-700 łóżek

701 – xx łóżek

kierownik

1

1

1

1

z-ca kierownika

-

-

1

1

pracownicy nadzoru i profesjonaliści

5

6

8

10

Pracownicy zadań podstawowych

14

18

24

32

Razem

20

25

34

44

 

 Od roku 1988 minęło jednak sporo czasu i wielkości te wymagają pewnej weryfikacji tj.: 
-   techniki manualne zostały w dużej mierze zastąpione technikami maszynowymi (mniej osób zatrudnienia) 
-   zestawy chirurgiczne uległy powiększeniu i skomplikowaniu (więcej osób zatrudnienia) 
-   szpital kupuje więcej sprzętu i materiałów sterylnych z przemysłu (mniej osób zatrudnienia) 
-   w C.S. wzrosły zadania związane z wymogami normatywnymi (PN-EN-ISO 14937) i rozliczeniami ekonomicznymi (więcej osób zatrudnienia) 
 
Weryfikacja zatrudnienia w każdej C.S. będzie więc różna i specyficzna. Powyżej przytoczona równoważność powiększania i zmniejszania zatrudnienia powoduje że liczby przytoczone w „Elemencie funkcjonalnym” pozostają nadal wskaźnikiem aktualnym (również zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą członków Stowarzyszenia w tym temacie). 
 
Bydgoszcz, 26.09.2012          dr n. med. Barbara Waszak 
 
ODPOWIEDŹ 2  
Niestety, norm zatrudnienia dotyczących Centralnych Sterylizatorni nie ma. Z tego, co udało mi się ustalić istnieje jedynie rozporządzenie dotyczące norm zatrudniania pielęgniarek i położnych  ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej ) i zgodnie z tym rozporządzeniem, na kierowniku zakładu spoczywa obowiązek ustalenia minimalnej normy zatrudnienia.  

Jeżeli chodzi o Centralną Sterylizatornię  ( CS) planując zatrudnienie powinniśmy wziąć pod uwagę:  
1.wielkośc szpitala (ilość łóżek)

2.charakter oddziałów ( zabiegowe, czy nie, ostre dyżury )

3.ilośc sal operacyjnych i zabiegowych

4.ilość i rodzaj wykonywanych zabiegów (małe jednodniowe , laparoskopie, endoskopie, ortopedia)

5.wyposażenie centralnej sterylizatorni

6.podział na strefy ( jeżeli istnieje )

7.ilość i jakość zestawów trafiających do CS

8. sposób transportu do i z CS

9.plan pracy ( zmianowość )

10.czas potrzebny pracownikowi na przygotowanie zestawu


Opierając  się na wzorach zawartych w w/w rozporządzeniu opracowaliśmy wzór, który mam nadzieję będzie pomocny w ustalaniu zatrudnienia w CS.

Po rozpatrzeniu wszystkich czynników należy określić szacunkową ilość materiału sterylnego jaką należy wyprodukować w CS, następnie określić średni czas potrzebny na przygotowanie pakietu, a potem podstawić do poniższego wzoru. 
Liczba etatów=(liczba zestawów miesięcznie x 0,2godz ) : 155

E=N x m : b

Gdzie: 
E – liczba etatów 
N- liczba zestawów miesięcznie  
m – średni czas pracy potrzebny na przygotowanie zestawu 
b – miesięczny wymiar czasu pracy 
Przykład : 
N = 19000 sterylnych pakietów wyprodukowanych w ciągu miesiąca przez CS 
m = 0,2 godziny średni czas potrzebny na przygotowanie sterylnego pakietu 
b = 155 godzin  średni miesięczny wymiar czasu pracy  
E = (19000:0,2):155 = 24,5  
Czyli w sterylizatorni, która przygotowuje 19000 różnych  pakietów miesięcznie  należy zatrudnić  25 osób. 
 
Joanna Włodarczyk


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie (ESCL)

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie

Nasza koleżanka potrzebuje naszej pomocy