POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Dotyczy wykonywania testów biologicznych przyrządem testowym PCD ATTEST 1296/F firmy 3M. Czy wykonując kontrolę biologiczną autoklawu po awarii czy kompleksowym przeglądzie technicznym w/w testem (wynik testu kwalifikuje autoklaw do pracy) należy pakiet testowy włożyć do komory autoklawu wypełnionej materiałem czy podobnie jak test Bowie-Dick’a wykonać w pustej komorze?

Odpowiedź