POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy kontrola procesu sterylizacji w sterylizatorze parowym: -przyrządem PCD do testu biologicznego - 1x w tygodniu, po naprawie oraz wsadu z implantami, -przyrządem PCD kontrola wsadu -przyrządem PCD test symulacyjny Bowie Dick, zwalnia od stosowania wskaźników chemicznych do każdego sterylizowanego pakietu? Czy mamy obowiązek stosowania testów chemicznych w każdym pakiecie poddawanym sterylizacji parą wodną? Czy przyrząd testowy PCD jest równoważny pakietowi reprezentatywnemu?

Odpowiedź