POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czy kontrola procesu sterylizacji w sterylizatorze parowym: -przyrządem PCD do testu biologicznego - 1x w tygodniu, po naprawie oraz wsadu z implantami, -przyrządem PCD kontrola wsadu -przyrządem PCD test symulacyjny Bowie Dick, zwalnia od stosowania wskaźników chemicznych do każdego sterylizowanego pakietu? Czy mamy obowiązek stosowania testów chemicznych w każdym pakiecie poddawanym sterylizacji parą wodną? Czy przyrząd testowy PCD jest równoważny pakietowi reprezentatywnemu?

Odpowiedź


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie (ESCL)

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie