POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Podczas kontroli w sterylizatorniach szpitali powiatowych pytamy o stosowanie przyrządu testowego procesu sterylizacji gdy brak (a na ogół brak dla wsadów narzędziowych) pakietów reprezentatywnych do kontroli wsadu testami chemicznymi kl. 5 lub 6 i wskaźnikami biologicznymi. Na ogół okazują nam PCD w kształcie tuby ze stosowną ulotką o formie zastosowania. W jednym ze szpitali okazano zestaw o nazwie: Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną KPCD20-2, firma KTG SEMIGAT SA. Zestaw zawiera m.in. test biologiczny ampułkowy BT 20 pomiędzy porowatymi arkuszami. Czy tego typu zestaw jest klasycznym PCD w rozumieniu definicji podanej w “Ogólnych wytycznych...”i może być stosowany zamiast pakietu reprezentatywnego dla wsadów narzędziowych?

Odpowiedź


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie (ESCL)

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie