Od kilku lat po zaleceniu PSSE sterylizujemy worki ambu w parze wodnej. W literaturze zawsze można znaleźć wytyczne jak powinno być poprawnie i na jakiej podstawie producent ambu w swej instrukcji pisze różnie, nazywając dezynfekcję sterylizacją i odwrotnie. Straż pożarna w swej instrukcji worek ambu tylko dezynfekuje. Jak powinno być?

 

 

Pytanie z dnia 4.04.2013

Od kilku lat po zaleceniu PSSE sterylizujemy worki ambu w parze wodnej. W literaturze zawsze można znaleźć wytyczne jak powinno być poprawnie i na jakiej podstawie producent ambu w swej instrukcji pisze różnie, nazywając dezynfekcję sterylizacją i odwrotnie. Straż pożarna w swej instrukcji worek ambu tylko dezynfekuje. Jak powinno być?

Odpowiedź

Wymogi co do stopnia czystości mikrobiologicznej żądanej dla wyrobów medycznych określa klasyfikacja Spauldinga. Problem opisuje „Aseptyka" nr 1/2003 str. 8; „Higiena w placówkach opieki medycznej" p.3.10 z XII.2004r oraz inni autorzy. Klasyfikacja wyróżnia cztery grupy sprzętowe:

Grupa 1 – dużego zagrożenia – wymagająca sprzętu wysterylizowanego (SAL=10-6)

Grupa 2 - średniego zagrożenia – wymagająca sprzętu poddanego dezynfekcji (B- redukcja 5log, F, Tbc, V, S – redukcja 4log) średniego (B, Tbc,F,V) lub wysokiego stopnia (B, Tbc, T, V, S). Wymaga dezynfekcji do poziomu czystości medycznej (stan po dezynfekcji właściwej), lub dezynfekcji do tzw. „wysokiego poziomu" (tj. dezynfekcji którą przeżyły tylko spory, o ile ich ilość początkowa była wysoka.

Grupa 3 – małego zagrożenia – wymagająca sprzętu poddanego minimum dezynfekcji niskiego stopnia (B,F,Vo)

Grupa 4 – minimalnego zagrożenia – powierzchnie bezpośrednio nie kontaktujce się z pacjentem

Wykonanie procesu mikrobójczego wyższej skuteczności niż opisana dla grupy nie jest błędem, a w pewnych okolicznościach może być nawet konieczne.

Aparat ambu (worek rozprężny, zastawki pracujące podczas wdechu i wydechu, złącza, maski) to grupa 2 tzw. średniego zagrożenia (aparat nie przerywa ciągłości tkanek i nie ma kontaktu inwazyjnego ze śluzówkami, chorobowo zmienionymi tkankami, ani jałowymi jamami ciała – gdzie obowiązuje sprzęt sterylny tj. grupy 1). Aparat ambu może jednak wymagać sterylizacji po kontakcie z materiałem organicznym potencjalnie zakaźnym pochodzącym od chorego, u którego podejrzewa się groźne zakażenie (np. H5N1; H1N1; VRSA,VRE itd.), lub chorobę zakaźną (np. chory prątkujący z gruźlicą lekooporną oraz inną chorobą przenoszoną drogą aerosolową i powietrzną).

Aparat ambu możemy też sterylizować w szczelnych papierowo-foliowych opakowaniach w celu ich bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym przetrzymywania w gotowości do użycia np. na stanowisku badań w izbie przyjęć.

Pragnę też podkreślić że producent ambu zgodnie ze standardem PN-EN-ISO 17664 w instrukcji informuje nas o możliwościach zastosowania lub nie konkretnych metod i technik dekontaminacji. Producent nie wyznacza poziomów bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla konkretnego zastosowania, konkretnej terapii (np. ile godzin jeden i ten sam aparat ambu stanowi wyposażenie użytkowe pacjenta na danym stanowisku JOM i powinien być przekazany do dekontaminacji tj dezynfekcji lub sterylizacji).

W związku z powyższym, rozwiązaniem zawsze optymalnym jest sterylizacja ambu i jego sterylne przechowywanie do chwili użycia wobec pacjenta.

 

Barbara Waszak