Czy narzędzia używane w weterynarii mogą być sterylizowane w formie tzw. usługi zewnętrznej w centralnej sterylizatornii wyrobów medycznych?

 

Pytanie: Czy narzędzia używane w weterynarii mogą być sterylizowane w formie tzw. usługi zewnętrznej w centralnej sterylizatornii wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Nie!

Omówienie.

Leczenie ludzi i zwierząt to różne sfery działania i różne placówki lecznicze oraz zdecydowanie odmienne zagrożenia mikrobiologiczne, których nie wolno łączyć. W publikacjach medycznych np. „Bezpieczeństwo biologiczne w pracowniach mikrobiologicznych i biomedycznych” (tłumaczenie publikacji CDC) – wydawnictwo α –medica press 2002 omawiane są kategorie bezpieczeństwa biologicznego pracy ze zwierzętami doświadczalnymi oraz poziomy bezpieczeństwa biologicznego zalecane dla czynników zakaźnych i zakażonych zwierząt. W przytoczonej publikacji podkreśla się zagrożenie czynnikami biologicznymi wywołującymi zoonozy, oraz nakazuje rozdział (izolację) pomieszczeń zwierząt z kwarantanny w stosunku do laboratorium dla zwierząt a bezwzględnie rozdział od jakichkolwiek pomieszczeń w których sprawowana jest opieka nad pacjentami. W opracowaniu wymaga się też (już od poziomu BSL-2) autoklawu do odkażania zakaźnych odpadów przed ich transportem na zewnątrz i spopieleniem, - własnego autoklawu zwierzętarni. Odmienność zagrożeń i postępowań w leczeniu zwierząt i ludzi ustala też normalizacja związana z preparatami dezynfekcyjnymi, która rozdziela je do różnych kategorii dwóch odmiennych obszarów badań i rejestracji tj. obszaru medycznego „WG-1” i obszaru weterynaryjnego „WG-2”.

 

W świetle powyżej przytoczonych stanowisk nie wolno:

- stosować preparatów bio-bójczych niezgodnie z ich krajową rejestracją tj. z obszaru WG-1 w obszarze WG-2

- nie wolno też w technologii sterylizacji wyrobów medycznych sterylizować sprzętu i wyposażenia wyrobów z obszaru weterynarii.

 

Dr n. med. Barbara Waszak