W związku z brakiem ujednoliconych procedur postępowania w Centralnych Sterylizatorniach i innych jednostkach wykonujących procesy dekontaminacji wyrobów medycznych, jako Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej stworzyliśmy podstawowe procedury postępowania i rekomendujemy je do zastosowania w procesie dekontaminacji wyrobów medycznych.