POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

I Forum Zakażeń

Prawo wykonywania zawodu

Warszawa 26.10.2012r.

Szanowni Państwo

W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi zachowania prawa wykonywania zawodu przez pielęgniarki zatrudnione na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni oraz pracujące 
w sterylizatorniach, chciałabym poinformować , iż zwróciłam się do Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą wyżej wymienionego problemu.

Jednocześnie jedna z naszych Koleżanek sama zwróciła się dwukrotnie do Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z zapytaniem o utrzymanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni i otrzymała pozytywną odpowiedź.

Według Warszawskiej Izby osoba posiadająca wykształcenie pielęgniarskie i pracująca na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni utrzymuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Poniżej przedstawiam korespondencję naszej Koleżanki z Izbą:

                                                                                       

                                                         Pozdrawiam Joanna Włodarczyk

 

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3