POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Prawo wykonywania zawodu

Warszawa 26.10.2012r.

Szanowni Państwo

W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi zachowania prawa wykonywania zawodu przez pielęgniarki zatrudnione na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni oraz pracujące 
w sterylizatorniach, chciałabym poinformować , iż zwróciłam się do Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą wyżej wymienionego problemu.

Jednocześnie jedna z naszych Koleżanek sama zwróciła się dwukrotnie do Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z zapytaniem o utrzymanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni i otrzymała pozytywną odpowiedź.

Według Warszawskiej Izby osoba posiadająca wykształcenie pielęgniarskie i pracująca na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni utrzymuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Poniżej przedstawiam korespondencję naszej Koleżanki z Izbą:

                                                                                       

                                                         Pozdrawiam Joanna Włodarczyk

 

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3