POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki - odpowiedź Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo 

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie utrzymania prawa wykonywania zawodu przez pielęgniarki zatrudnione w sterylizatorniach. 
Cieszymy się ponieważ, wszystkie pielęgniarki zatrudnione w sterylizatorniach nie tracą prawa wykonywania zawodu bez względu na stanowisko. 

Joanna Włodarczyk

Odpowiedź Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych