POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Podziękowania dla uczestników XXVI zjazdu PSSM

Wszystkim uczestnikom XXVI zjazdu PSSM (14-16 maj 2018)

serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami w Łodzi.

Zarząd PSSM

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki - odpowiedź Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo 

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie utrzymania prawa wykonywania zawodu przez pielęgniarki zatrudnione w sterylizatorniach. 
Cieszymy się ponieważ, wszystkie pielęgniarki zatrudnione w sterylizatorniach nie tracą prawa wykonywania zawodu bez względu na stanowisko. 

Joanna Włodarczyk

Odpowiedź Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych