POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Prezes - Dorota Kudzia-Karwowska
tel. 602 133 295, 604 438 303

Z-ca Prezesa - Jarosław Czapliński

tel. 668 097 467

Skarbnik Stowarzyszenia - Katarzyna Domrzalska
tel. 882 061 300

Sekretarz Stowarzyszenia - Małgorzata Nowicka
tel. 696 849 948

Członek Zarządu - Hanna Lament

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Anna Bojanowska-Juste

Z-ca Przewodniczącego - Rafał Wielebski

Członek - Violetta Witt

Teresa Salińska reprezentuje PSSM w Swiatowym Forum Sterylizacji Szpitalnej WHFSS jest członkiem Zarządu WHFSS ds edukacji - Education Officer