POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Prezes - Dorota Kudzia-Karwowska
tel. 602 133 295, 604 438 303

Z-ca Prezesa - Jarosław Czapliński

tel. 668 097 467

Skarbnik Stowarzyszenia - Katarzyna Domrzalska
tel. 882 061 300

Sekretarz Stowarzyszenia - Małgorzata Nowicka
tel. 696 849 948

Członek Zarządu - Katarzyna Sulik
tel. 735 923 966

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Rafał Wielebski

Z-ca Przewodniczącego - Violetta Witt

Członek - Agnieszka Luleczka

Teresa Salińska reprezentuje PSSM w Swiatowym Forum Sterylizacji Szpitalnej WHFSS jest członkiem Zarządu WHFSS ds edukacji - Education Officer

Zespół Konsultantów

Jarosław Czapliński

Teresa Salińska

Anna Bojanowska-Juste