POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Prezes - Dorota Kudzia-Karwowska
tel. 602 133 295, 604 438 303

Kieruje pracami zarządu PSSM i reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.

Z-ca Prezesa - Jarosław Czapliński

tel. 668 097 467

Zastępuje prezesa i przejmuje jego obowiązki w razie jego nieobecności

Sekretarz Stowarzyszenia - Małgorzata Nowicka
tel. 696 849 948

Prowadzi i odpowiada za realizację zadań oraz ogólną dokumentacje stowarzyszenia.

Skarbnik Stowarzyszenia - Katarzyna Domrzalska
tel. 882 061 300

Prowadzi i odpowiada za sprawy finansowe stowarzyszenia oraz współpracę z biurem rachunkowym.

Członek Zarządu - Katarzyna Sulik
tel. 735 923 966

Wykonuje zadania według przydziału dokonanego przez prezesa stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna:

Odpowiada za kontrolowanie i nadzór nad zgodnością działań zarządu ze statutem i uchwałami walnego zebrania oraz regulaminem pracy zarządu, przeprowadzanie merytorycznej i finansowej kontroli działalności zarządu - co najmniej raz w roku

Przewodniczący - Rafał Wielebski

Z-ca Przewodniczącego - Violetta Witt

Członek - Mariusz Kubiak

Teresa Salińska reprezentuje PSSM w Swiatowym Forum Sterylizacji Szpitalnej WHFSS jest członkiem Zarządu WHFSS ds edukacji - Education Officer

Zespół Konsultantów

Jarosław Czapliński

Teresa Salińska

Anna Bojanowska-Juste


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Epidemiologii i Higieny

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie

Odpowiedzi na zadawane pytania