POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

I Forum Zakażeń

Sprawozdanie i prezentacje z konferencji w Poznaniu

Sprawozdanie z konferencji

Pobierz

Jak skutecznie zapobiegać utrwalaniu pozostałości biologicznych i powstawaniu biofilmu na sprzęcie medycznym

Pobierz

Wyzwania mikrobiologiczne procesów dekontaminacji

Pobierz

Wpływ jakości w zakresie przygotowania narzędzi

Pobierz

Kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych w śietle dobrej praktyki wytwarzania

Pobierz

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych

Pobierz

Synteza prezentacji

Pobierz