POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Sprawozdanie i prezentacje z konferencji w Poznaniu

Sprawozdanie z konferencji

Pobierz

Jak skutecznie zapobiegać utrwalaniu pozostałości biologicznych i powstawaniu biofilmu na sprzęcie medycznym

Pobierz

Wyzwania mikrobiologiczne procesów dekontaminacji

Pobierz

Wpływ jakości w zakresie przygotowania narzędzi

Pobierz

Kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych w śietle dobrej praktyki wytwarzania

Pobierz

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych

Pobierz

Synteza prezentacji

Pobierz