POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Konferencja "ABC dekontaminacji medycznej" - Rzeszów

Dnia 10 grudnia 2014 roku w Rzeszowie Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej zorganizowało  w przy współudziale członków wspierających  konferencję "ABC Dekontaminacji Medycznej". Udział w spotkaniu był bezpłatny, a każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat . W konferencji wzięło udział 250 osób ,które reprezentowały różne specjalności medyczne.Byli przedstawiciele  Stacji Sanitarno Epidemiologicznych, pielęgniarki epidemiologiczne,pielęgniarki operacyjne,kierownicy i pracownicy Centralnych Sterylizatorni, pielęgniarki pracujące na różnych oddziałach, były też osoby sprawujące nadzór nad placówkami medycznymi .  Tak szerokie zainteresowanie zagadnieniami z zakresu sterylizacji i dezynfekcji, świadczy o konieczności  powielania takich inicjatyw w całej Polsce. Konferencja zorganizowana w regionie podkarpackim, była pierwszym z planowanych cyklicznych spotkań o tematyce dekontaminacji medycznej.

Kolejna konferencja pod patronatem, PSRSiDM odbędzie się w  Giżycku ( luty 2015r)  . W załączeniu prezentacje  z rzeszowskiej konferencji.

 

Najwszechstronniejsza metoda sterylizacji niskotemperaturowej

Zakażenia szpitalne. Podstawowe informacje na przykładzie Clostridium difficile (CD)

Zagrożenia występujące w technologii dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych. Zasady BHP, ochrony osobiste.

CENTRALNA STERYLIZATORNIA. Miejsce wykorzystania najnowocześniejszych technologii

Dokumentacja procesu dekontaminacji

Podstawy sterylizacji parą wodną

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji

Opakowania jednorazowego użytku. ABC dekontaminacji medycznej

Zapobieganie zranieniom w świetle nowej ustawy