Streszczenia prezentacji na XXII zjeździe PSRSiDM

ANALIZA PROCESÓW MYCIA I DEZYNFEKCJI MYJNI MASZYNOWYCH W TRAKCIE RUTYNOWEJ PRACY URZĄDZEŃ

ASEPTYKA PROCESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

BUDOWA I POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM ENDOSKOPOWYM FIRMY OLYMPUS

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH   W  ZAKRESIE  OCENY  OFERT

NOWA ERA REPROCESOWANIA INSTRUMENTARIUM MEDYCZNEGO - FIRMA SCHULKE

PODSTAWOWE NARZĘDZIA - RĘCE

SUPER SZYBKA KONTROLA BIOLOGICZNA

ZALETY EKOLOGICZNE PAPIERU  Arjo Green

ZAPOBIEGANIE ZRANIENIOM