POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Wytyczne CDC

Wstęp do wydania polskiego

Polskie  Stowarzyszenie  Rozwoju  Sterylizacji  i  Dezynfekcji  Medycznej przedstawia pierwsze wydanie tłumaczenia na język polski Wytycznych do sterylizacji i dezynfekcji w zakładach ochrony zdrowia opracowanych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , agencję rządu USA zajmującą się zapobieganiem, kontrolą i zwalczaniem chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i zakażeń związanych z leczeniem i opieką nad pacjentami.

Wytyczne są omówieniem metod dezynfekcji i sterylizacji, a także etapów technologicznych sterylizacji. Poruszono w nich tematy związane z myciem, dezynfekcją, kontrolą procesów 
i bezpieczeństwem personelu. Bogata bibliografia zawiera przegląd publikacji z wielu lat, począwszy od lat 50-tych po współczesne.

Dlatego niektóre zagadnienia przedstawione są w aspekcie historycznym i tak należałoby rozumieć temat rozważający konieczność sterylizacji endoskopów sztywnych lub dezynfekcji wysokiego poziomu. Podobnie w przypadku chemicznych środków sterylizujących preparaty fenolowe i jodofory nie są obecnie używane.

W wytycznych czytelnik znajdzie wytłumaczenie wielu zagadnień związanych z reprocesowaniem przydatnych w bieżącej pracy, a także zasady postępowania w przypadkach budzących wątpliwości.

Zaobserwować można pewne różnice w podejściu do procesu sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia między Europą, Polską a USA, nie dotyczą one jednak zagadnień fundamentalnych. Jakość sterylizacji zależy od precyzyjnego zaplanowania  i  wykonania  wszystkich  etapów  technologicznych, z podkreśleniem znaczenia czyszczenia, mycia i płukania. Przy ocenie skuteczności mycia nie omawia się wskaźników chemicznych, kontrola oparta jest na ocenie wizualnej z zaznaczeniem konieczności stosowania oceny mikroskopowej.

Zarząd Stowarzyszenia i Komitet ds. Publikacji podjął się tłumaczenia Wytycznych  dla uzupełnienia  brakującego  w  Polsce  kompleksowego opracowania na ten temat.

Zebrane doświadczenia planuje wykorzystać do opracowania polskich wytycznych szczegółowych.

 

WSTĘP

WYTYCZNE CDC


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Epidemiologii i Higieny

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie

Odpowiedzi na zadawane pytania