POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Wytyczne CDC

Wstęp do wydania polskiego

Polskie  Stowarzyszenie  Rozwoju  Sterylizacji  i  Dezynfekcji  Medycznej przedstawia pierwsze wydanie tłumaczenia na język polski Wytycznych do sterylizacji i dezynfekcji w zakładach ochrony zdrowia opracowanych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , agencję rządu USA zajmującą się zapobieganiem, kontrolą i zwalczaniem chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i zakażeń związanych z leczeniem i opieką nad pacjentami.

Wytyczne są omówieniem metod dezynfekcji i sterylizacji, a także etapów technologicznych sterylizacji. Poruszono w nich tematy związane z myciem, dezynfekcją, kontrolą procesów 
i bezpieczeństwem personelu. Bogata bibliografia zawiera przegląd publikacji z wielu lat, począwszy od lat 50-tych po współczesne.

Dlatego niektóre zagadnienia przedstawione są w aspekcie historycznym i tak należałoby rozumieć temat rozważający konieczność sterylizacji endoskopów sztywnych lub dezynfekcji wysokiego poziomu. Podobnie w przypadku chemicznych środków sterylizujących preparaty fenolowe i jodofory nie są obecnie używane.

W wytycznych czytelnik znajdzie wytłumaczenie wielu zagadnień związanych z reprocesowaniem przydatnych w bieżącej pracy, a także zasady postępowania w przypadkach budzących wątpliwości.

Zaobserwować można pewne różnice w podejściu do procesu sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia między Europą, Polską a USA, nie dotyczą one jednak zagadnień fundamentalnych. Jakość sterylizacji zależy od precyzyjnego zaplanowania  i  wykonania  wszystkich  etapów  technologicznych, z podkreśleniem znaczenia czyszczenia, mycia i płukania. Przy ocenie skuteczności mycia nie omawia się wskaźników chemicznych, kontrola oparta jest na ocenie wizualnej z zaznaczeniem konieczności stosowania oceny mikroskopowej.

Zarząd Stowarzyszenia i Komitet ds. Publikacji podjął się tłumaczenia Wytycznych  dla uzupełnienia  brakującego  w  Polsce  kompleksowego opracowania na ten temat.

Zebrane doświadczenia planuje wykorzystać do opracowania polskich wytycznych szczegółowych.

 

WSTĘP

WYTYCZNE CDC