POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

Wytyczne w Zakresie Sterylizacji i Dezynfekcji w Placówkach Ochrony Zdrowia w Turcji

Szanowni Państwo,

Na stronie Stowarzyszenia udostępniliśmy Państwu tłumaczenie wytycznych tureckich. Zostało ono umieszczone, abyście mogli zapoznać się z różnorodnym prawem i przepisami obowiązującymi w krajach poza Unią Europejską. Przedstawione w Wytycznych zalecenia nie mogą mieć zastosowania w naszym kraju, ponieważ  w Polsce, kraju członkowskim Unii Europejskie, obowiązuje prawo unijne. W wielu sprawach, przestawione w Wytycznych podejście do zagadnień dekontaminacji różni się od naszego (unijnego). W niektórych punktach jest bliższe prawu amerykańskiemu.

Wytyczne zostały umieszczone na stronie Światowego Forum Sterylizacji Szpitalnej – WFHSS (obecnie Światowej Federacji Nauk o Sterylizacji), jako przykład krajowych i lokalnych przepisów. Grupa edukacyjna  Światowego Forum zapoznała się z Wytycznymi i zaakceptowała je jako wytyczne krajowe – tureckie.

 

Przy tej okazji pragnę również przypomnieć, że Światowe Forum od stycznia bieżącego roku przekształciło się w Światową Federację i zmieniło swój status ze stowarzyszenia nie korporacyjnego w stowarzyszenie non profit. Nasze Stowarzyszenie stało się jednym z członków założycieli. Zmieniła się nazwa, siedziba i statut. Podstawowe cele organizacji i piktogram pozostały bez zmian.

Teresa Salińska

Członek zarządu WFHSS do spraw Edukacji – WFHSS Education Officer

 

Wytyczne Tureckie


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie (ESCL)

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie