Studium Prawa Europejskiego, które jest organizatorek kursu dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych (bez limitu czasowego*) w formie e-learning za kwotę 365,31 zł brutto w ilości godzin 35 NIE DAJE UPRAWNIEŃ WYMAGANYCH ZAPISEM TARYFIKATORA ZAWODÓW MEDYCZNYCH. Program tego kursu nie jest zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Organizatorzy kursu rozsyłają zaproszenia do dyrekcji placówek medycznych kusząc ceną i gwarantują, że Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622). Należy ten kurs e-learning traktować jako doskonalące kształcenie zawodowe, tak naprawdę nie dające żadnych uprawnień.