POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Wrocław - Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych

Zapraszamy na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni organizowany w systemie hybrydowym (zajęcia teoretyczne 278 godzin prowadzone online na platformie TEAMS oraz 40 godzin zajęć praktycznych w centralnej sterylizatorni w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu)

Organizator: KADRA Edukacja Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu we współpracy z kierownikiem centralnej sterylizatorni DCOPIH we Wrocławiu

Miejsce: Wrocław

Termin: 4.10.2024 do 15.03.2025

Informacje o kursie 

Formularz zgłoszenia 


Z radością informujemy, że z dniem 22.02.2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Epidemiologii i Higieny

Zadaj pytanie

Zeskanuj kod telefonem i zadaj anonimowe pytanie

Odpowiedzi na zadawane pytania