POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

 

W dniu 09.05.2012 roku w Karpaczu odbyło się XX Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia, w składzie:

przewodnicząca – mgr Joanna Włodarczyk - Rajska
zastępca przewodniczącej – mgr Dorota Kudzia Karwowska
skarbnik – mgr Katarzyna Domrzalska 
sekretarz – mgr inż. Irena Czopik

Dnia 12 marca 1996r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział I Cywilny wydał Postanowienie o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji z siedzibą w Bydgoszczy, w rejestrze Stowarzyszeń w dziale A pod numerem rej 902 Dnia 20 maja 1996r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział I Cywilny wydał Postanowienie o wpisie do rejestru Stowarzyszeń w dziale A pod nr 902 członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu w dn. 29.01.1996r na 2-letnia kadencje:

przewodnicząca - Barbara Waszak
z/ca przewodniczącej - Zenona Szwedzik
członek Zarządu - Anna Schmidt
członek Zarządu - Teresa Salińska

Dnia 29 lipca 1998r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział I Cywilny wydał Postanowienie o wpisie do rejestru Stowarzyszeń w dziale A pod nr 902 członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu w dniu 24 kwietnia 1998r. na 2-letnią kadencję:

przewodnicząca - Barbara Waszak
z/ca przewodniczącej - Zenona Szwedzik 
członek Zarządu - Anna Schmidt 
członek Zarządu - Elżbieta Kutrowska

Dnia 7 września 2000r Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny wydał Postanowienie o wpisie do rejestru Stowarzyszeń w dziale A pod nr 906, członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu Członków w dn. 29 kwietnia 2000r., na 2-letnią kadencję: 

przewodnicząca - Barbara Waszak
z/ca przewodniczącej - Zenona Szwedzik
członek Zarządu - Anna Schmidt
członek Zarządu - Elżbieta Kutrowska

26.04.2002 r – VIII Walne Zebranie członków Stowarzyszenia S.S.D. W Kazimierzu nad Wisłą wybrało na 2-letnią kadencję władze Stowarzyszenia

Przewodnicząca – Elżbieta Kutrowska
Z-ca Przewodniczącej – Ewa Gaudzińska
Członkowie zarządu – Barbara Ciszewska-Ząbek, Jarosław Czapliński

09.09.2003 – Zarząd Stowarzyszenia przyjął rezygnację Elżbiety Kutrowskiej z funkcji przewodniczącej Stowarzyszenia. Funkcje przewodniczącej przejęła dotychczasowa z-ca przewodniczącej Ewa Gaudzińska

27.04.2004 – X Walne Zebranie członków Stowarzyszenia S.S.D. W Pasymiu na przewodniczącą wybrało Ewę Gaudzińską. Członkami Zarządu zostały Jolanta Andreańczyk, Bogumiła Petryszyk, Barbara Ciszewska-Ząbek.

04.04.2006 r – XII Walne Zebranie członków Stowarzyszenia S.S.D. W Soczewce wybrało na stanowisko przewodniczącego VI kadencji Ewę Gaudzińską oraz członków Zarządu Barbara Ciszewska-Ząbek, Waldemar Olszak, Teresa Salińska.

W dniu 19.05.2008 roku w Cedzynie k/ Kielc odbyło się XV Walne Zebranie Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji, podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia, w składzie:

przewodniczący – mgr Waldemar Olszak
członek Zarządu – mgr Anna Bojanowska – Juste
członek Zarządu – mgr Stanisław Świtalski
członek Zarządu – mgr inż. Irena Czopik

W związku z zawirowaniami prawnymi ( niemożność uzyskania rejestracji w KRS ) i wykładnią Rejonowego Sądu w Bydgoszczy, zaistniała konieczność zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia, w celu wyboru nowego Zarządu. Zjazd odbył się w dniu 25.09.2009 roku, w Sękocinie Starym k/Warszawy. Zgodnie z obowiązującym zapisem w Statucie wybrano czworo członków do Zarządu .W wyniku ukonstytuowania się, skład kolejnego Zarządu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Waldemar Olszak - Poznań
Z-ca Przewodniczącego Stanisław Świtalski - Gdańsk
Sekretarz Irena Czopik - Wrocław
Skarbnik Anna Bojanowska – Juste - Poznań