Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej

REKLAMA

INFORMACJA

 

Wszystkie osoby obecne na XXIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej 6-8 maj 2015r, które nie otrzymały imiennego certyfikatu,  proszone są o przekazanie tej informacji wraz z adresem do wysyłki na adres email: dkarwowska@interia.pl.

 

Certyfikaty zostaną  wydrukowane i wysłane na podany adres.

 

RYS HISTORYCZNY

Sterylizacja i pokrewne jej procesy, są następstwem dokonywanych w medycynie odkryć na przełomie stuleci. I Tak początek chirurgii wiąże sie z odkryciem w 1846 roku narkozy, a tym samym możliwości przeprowadzenia zabiegów. Kolejne lata to rewolucyjne zmiany w sposobie leczenia i diagnozowania. Jednym z największych odkryć poprzedniego stulecia było udowodnienie, że przyczyną chorób są mikroorganizmy. Semmelweiss, Lister, Pasteur, Schimmelbuch i Koch stworzyli podwaliny nowoczesnej mikrobiologii. Mimo ogromnego postępu medycyny opracowane przez nich reguły i zasady obowiązują do dnia dzisiejszego. Wkrótce po dokonaniu najbardziej fundamentalnych odkryć, opracowano pierwsze metody unieszkodliwiania drobnoustrojów. Jedną z tych metod, jest stosowanie sterylizacji parą wodną. Pierwszą próbę sterylizacji tą właśnie metodą przeprowadził około roku 1881 w Berlinie Robert Koch; Kurt Schimelbuch skonstruował pierwszy pojemnik do sterylizacji i opracował organizację pracy na sali operacyjnej. Za wynalazcę kotła parowego, uważa się francuskiego fizyka Denisa Papina, który w 1681 przedstawił "kociołek Papina" będący pierwowzorem autoklawu i szybkowaru. Zastosował w nim wynaleziony przez siebie zawór bezpieczeństwa.  Wraz z rozwojem medycyny następuje ustawiczny rozwój, również w zakresie sterylizacji.

PUBLIKACJE

PATRONI MEDIALNI

 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE

 

 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE

 

 

 

 

POCZTA ELEKTRONICZNA

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej 2012 | All rights reserved.