POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

Tegoroczny zjazd PSSM odbędzie się w terminie 14-16 maja 2018 r w Andel's Hotel Łódź

Koszt uczestnictwa dla członka zwyczajnego wynosi 615 zł brutto (potwierdzony fakturą vat).

www.zjazdpssm.pl tel. 691 460 809, fax 91 831 49 66

Informacja dotycząca propozycji taryfikatora oraz zmienionych programów kursów

We wrześniu bieżącego roku złożyliśmy w Ministerstwie Zdrowia :

1) pismo dotyczące wpisania do taryfikatora kwalifikacyjnego ochrony zdrowia następujących stanowisk:

Proponowane stanowiska

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Staż pracy

Uzasadnienie

Kategoria zaszeregowania

Starszy technik sterylizacji medycznej

Tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej

5 lat pracy w zawodzie

 

XV

Technik sterylizacji medycznej

Tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej

-

Osoby które ukończyły szkołę i uzyskały tytuł technika sterylizacji medycznej

XIV

Starszy asystent sterylizacji medycznej

 

Wykształcenie wyższe lub średnie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii dezynfekcji i sterylizacji

5 lat pracy przy dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Stanowisko przeznaczone dla osób obecnie pracujących posiadających wykształcenie wyższe lub średnie i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.

XV

Asystent sterylizacji medycznej

 

Wykształcenie wyższe lub średnie

Staż poniżej 5 lat pracy przy dezynfekcji i sterylizacji

Stanowisko przeznaczone dla osób obecnie pracujących posiadających wykształcenie wyższe lub średnie i nie posiadających kursu kwalifikacyjnego z zakresu dezynfekcji i sterylizacji medycznej

XIV

 

 

 

2) Zweryfikowane programy kursów kwalifikacyjnych, kursy muszą przejść teraz po raz drugi pełną procedurę akceptacji

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji zmienione zostały wymagania dotyczące kierownika kursu.

 

Kierownikiem kursu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 - posiada wykształcenie wyższe magisterskie

- jest aktualnie zatrudniona w centralnej sterylizatorni

- posiada co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni

 - uzyskała akceptację Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej ( PSRSiDM )

 

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni oraz osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów w warunkach ochrony zdrowia zmianie uległa ilość godzin oraz wymagania dotyczące uczestników i kierownika kursu.

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

- posiadające wykształcenie wyższe i 3 letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

- posiadające wykształcenie średnie medyczne i 6 letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

- posiadające wykształcenie wyższe lub średnie medyczne i ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni lub osoby nadzorujące wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej , które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

 

Kierownikiem kursu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 - posiada wykształcenie wyższe magisterskie

- jest aktualnie zatrudniona w centralnej sterylizatorni

- posiada co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni

- uzyskała akceptację Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej (PSRSiDM )