POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

I Forum Zakażeń

Informacja dotycząca propozycji taryfikatora oraz zmienionych programów kursów

We wrześniu bieżącego roku złożyliśmy w Ministerstwie Zdrowia :

1) pismo dotyczące wpisania do taryfikatora kwalifikacyjnego ochrony zdrowia następujących stanowisk:

Proponowane stanowiska

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Staż pracy

Uzasadnienie

Kategoria zaszeregowania

Starszy technik sterylizacji medycznej

Tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej

5 lat pracy w zawodzie

 

XV

Technik sterylizacji medycznej

Tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej

-

Osoby które ukończyły szkołę i uzyskały tytuł technika sterylizacji medycznej

XIV

Starszy asystent sterylizacji medycznej

 

Wykształcenie wyższe lub średnie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii dezynfekcji i sterylizacji

5 lat pracy przy dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Stanowisko przeznaczone dla osób obecnie pracujących posiadających wykształcenie wyższe lub średnie i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.

XV

Asystent sterylizacji medycznej

 

Wykształcenie wyższe lub średnie

Staż poniżej 5 lat pracy przy dezynfekcji i sterylizacji

Stanowisko przeznaczone dla osób obecnie pracujących posiadających wykształcenie wyższe lub średnie i nie posiadających kursu kwalifikacyjnego z zakresu dezynfekcji i sterylizacji medycznej

XIV

 

 

 

2) Zweryfikowane programy kursów kwalifikacyjnych, kursy muszą przejść teraz po raz drugi pełną procedurę akceptacji

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji zmienione zostały wymagania dotyczące kierownika kursu.

 

Kierownikiem kursu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 - posiada wykształcenie wyższe magisterskie

- jest aktualnie zatrudniona w centralnej sterylizatorni

- posiada co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni

 - uzyskała akceptację Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej ( PSRSiDM )

 

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni oraz osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów w warunkach ochrony zdrowia zmianie uległa ilość godzin oraz wymagania dotyczące uczestników i kierownika kursu.

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

- posiadające wykształcenie wyższe i 3 letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

- posiadające wykształcenie średnie medyczne i 6 letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

- posiadające wykształcenie wyższe lub średnie medyczne i ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni lub osoby nadzorujące wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej , które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

 

Kierownikiem kursu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 - posiada wykształcenie wyższe magisterskie

- jest aktualnie zatrudniona w centralnej sterylizatorni

- posiada co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni

- uzyskała akceptację Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej (PSRSiDM )