POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

I Forum Zakażeń

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i było zorganizowane w formie wykładowo- warsztatowej. Wykłady poprowadzili: Pan Rafał Abramczyk firma AMED – Omówił szeroko nowoczesne metody kontroli procesów oczyszczania i sterylizacji oraz związane z nimi wyzwania i zagrożenia, Pan Krzysztof Folta oraz Krzysztof Raduszkiewicz z firmy Dr Weigert poprowadzili warsztaty , gdzie można było zobaczyć jak duży wpływ na proces oczyszczania i dezynfekcji ma jakość wody i właściwie dobrane środki chemiczne. Ostatni wykład poprowadził Pan Marcin Giżyński , firma Miele Professional w którym, w swoim wystąpieniu, omówił nowe kierunki rozwoju w maszynowym myciu narzędzi chirurgicznych.

W seminarium udział wzięli Kierownicy Centralnych Sterylizatorni, Pielęgniarki Epidemiologiczne oraz Pielęgniarki z Pracowni Endoskopowych.